Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

Farma
Farma Gíreth je už takmer 20 rokov neodmysliteľnou súčasťou obce Kaľamenová, ktorá slávi už 765 výročie svojej histórie. Pôvodne s názvom Lazkouch darovaná v roku 1240 Belom IV. Turčianskemu obyvateľovi Sitinovi, potom Kelemenfalva, z čoho dnešná Kaľamenová. Renesančná kúria Rakovských z roku 1540 je majetkom a sídlom Farmy Gíreth.
 

Erbom obce je kráľovská koruna s dvoma olivovými vetvami, čo sú dva rody Rakovských a Horvátovcov. Renesančná kúria Rakovských z roku 1540 sa v roku 2000 stala majetkom, sídlom Farmy GÍRETH s zároveň sídlom družstva ARABSKÉ KONE SLOVENSKA združujúceho väčšiu časť súkromne chovaných arabských koní na území Slovenskej republiky (s chovateľskými a športovými prioritami).

Pôvodne najväčší chov Waleských pony sek.B (v Anglicku prezývané „malý Arab“) na území bývalého Československa aj s medzinárodnou úspešnosťou. Vďaka širšiemu záujmu dnes Farma GÍRETH je najväčším súkromným chovom Arabských koní (originálny Arab, Shágya arab) na území SR s veľmi dobrou spoluprácou NŽ Topoľčianky, so súkromnými chovateľmi v SR a tiež s priľahlými európskymi chovmi (nákupy Bábolná – Maďarsko, Janow Podlaski – Poľsko, Mangália - Rumunsko). V roku 2009 sme uskutočnili nákupy v Sýrii.

Farma GÍRETH vykonáva tiež poľnohospodársku činnosť. Kone sa pasú na 40 ha pasienku s trvalým prístupom k rieke Turiec, ktorá je 3 km prirodzenou hranicou pasienku. Farma je úplne sebestačná v krmovinách. O napredovaní svedčí aj úspešné podanie projektu na ohrozené plemeno koňa.

Treba spomenúť výbornú spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami v činnosti okolo farmy. Ministerstvo pôdohospodárstva, Zväz chovateľov koní na Slovensku, NŽ Topoľčianky, ústredná evidencia v Topoľčiankach, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra špeciálnej zootechniky, Štátny plemenársky ústav SR, účelové plemenárske zariadenie Lužianky pri Nitre, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátna správa a tiež samospráva, Univerzita Veterinárného Lekárstva v Košiciach Katedra Chirurgie.

Farma okrem výstav plánuje organizovať predajné trhy a ďalšie podobné aktivity. Pre ďalšie a bližšie poznanie nás ako aj nášho okolia Vás srdečne pozývame k nám a tešíme sa na Vašu návštevu u nás v obci Kaľamenová na Farme Gíreth, na Alžbetinom dvore.